Anne Sliper Midling

Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsavdelingen
73595322 41226583
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 304

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med å fortelle folk flest om alt det spennende forskerne på NTNU finner ut, eller prøver å finne ut.

Jeg forteller nyheter om forskning gjennom artikler, videoer og foto i det populærvitenskapelige magasinet Gemini, og hos det nasjonale nettstedet www.forskning.no. Jeg er også pressekontakt, medierådgiver og en av tre vaktsjefer for Gemini.no.