Bakgrunn og aktiviteter

Som leder av studieseksjonen, skal jeg legge til rette for godt samarbeid med instituttene og andre enheter ved universitetet samt andre seksjoner i fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Lede og utvikle arbeidet i seksjonen med ansvar for kvalitet, ressursplanlegging og koordinering

 • Ledelse og oppfølging av ansatte, rekruttering, koordinering og bemanningsplanlegging

 • Arbeidsledelse av studieadministrative prosesser ved HF som helhet (fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene)

 • Oppfølging av av HFs strategi og handlingsplaner på utdanningsområdet 

 • Lederstøtte og rådgivning innenfor utdanning

 • Koordinere HFs prosesser rundt studieprogramporteføljen og kvalitet i utdanningen

 • Legge til rette for samarbeid med instituttene og andre enheter ved universitetet samt andre seksjoner i fakultetsadministrasjonen

Arbeidserfaring

Ved NTNU

 • Seksjonsleder ved studieseksjonen på HF siden august 2013.
 • Administrativ koordinator for Erasmus Mundus International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage (Choreomundus) i 2012
 • Kontorsjef ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap i 2011 (vikariat)
 • Ansatt i studieseksjonen ved HF fra 2003. Seniorkonsulent fra 2006. Rådgiver fra 2008 til 2013. Seksjonsleder i samme seksjonen i 2007 (vikariat).
 • Førstekonsulent i daværende seksjon for studier og rekruttering i fellesadministrasjonen ved NTNU 2000-2003 (midlertidig ansatt, deltid).

Annen arbeidserfaring

 • Adjunkt og deretter lektor i grunn- og den videregående skole i perioden 2000 til 2003.

Verv

 • Ansattrepresentant i NTNUs læringsmiljøutvalg 1.1.2019 - 31.12.2021
 • Medlem av NTNUs styringsgruppe for digital vurdering 1.1.2019-31.12.2020
 • Vara ansattrepresentant i NTNUs læringsmiljøutvalg 1.1.- 31.12.2018

Utdanning 

 • Videreutdanning i ledelse 2014 - 2017

 • Etter- og videreutdanning i prosjektarbeid og prosjektledelse fra 2013

 • Cand. philol. i 2003 med hovedfag i engelsk

 • Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra 2000

 • Cand. mag. med fagene engelsk, medievitenskap og nordisk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Skancke, Anne Marit; Hawthorn, Jeremy. (2003) Avoiding the Gaze. The fictional Gaze in Margaret Atwood's Surfacing and Francis Ford Coppola's The Conversation. 2003.