Bakgrunn og aktiviteter

PhD stipendiat ved ISB. Forsker på bruk av Magnetisk Resonans (MR) avbildning i diagnostikk av hjernesvulster.

Fullførte medisinstudiet med forskerlinje våren 2016. Forsker på MR avbildning av gliomer, den vanligste primære hjernesvulsten hos voksne. Hovedvekten av min forskning er på vekstmønsteret til glioblastomer, slik det kan sees på strukturelle MR-bilder. I tillegg er jeg en del av en studie der vi undersøker ulike metoder å segmentere volumet av gliomer på MR-bilder.

Hovedveileder: Erik Berntsen

Biveiledere: Asta Håberg og Ole Solheim 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015

  • Stensjøen, Anne Line; Solheim, Ole; Kvistad, Kjell Arne; Håberg, Asta; Salvesen, Øyvind; Berntsen, Erik Magnus. (2015) Growth dynamics of untreated glioblastomas in vivo. Neuro-Oncology. vol. 17 (10).
  • Stensjøen, Anne Line; Berntsen, Erik Magnus; Håberg, Asta; Solheim, Ole. (2015) Volumetric Segmentation of Glioblastomas and Evaluation of Growth Dynamics. 2015.

2014