Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktperson for IKOM

Mine arbeidsoppgaver:

Personalforvaltning:

- Forlengelse og avslutning av arbeidsforhold

- Lønn

-Ferie, permisjoner, tidsregistrering og fravær

-Pensjon

Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.

Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.

Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.

Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.

 

Ta gjerne kontakt på epost eller telefon