Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dreyer, Anne. (2017) Akutt forverring av tilstanden til eldre pasienter i sykehjem. Fenomener i intensivsykepleie.

Rapport/avhandling

  • Dreyer, Anne. (2003) Familien i intensivavdelingen : opplevelser knyttet til det å være pårørende til respiratorpasienten som er under lindrende og sederende behandling. Universitetet i Oslo. 2003.