Bakgrunn og aktiviteter


Arbeidsområde
Kommunikasjonsrådgiver for rektor (fra 1. juni 2007)
Strategisk kommunikasjonsrådgiving
Samfunnskontakt
Mediehåndtering/pressekontakt
Taleskriving, utforming av budskap og presentasjoner


Tidligere arbeidserfaring
Informasjonsdirektør NTNU 1999-2007
Informasjonssjef Norges geologiske undersøkele, NGU 1988-1999  (permisjon 1993-94) 
Informasjonssjef Studentsamskipnaden i Trondheim 1993-94
Redaktør Venstres pressekontor 1986-1987
Redaksjonssekretær Miljømagasinet/Universitetsforlaget 1986-1988 (deltid)
Infomasjonssekretær Norges speideforbund 1985
Journalist avisa Sør-Trøndelag 1982-1984

Styreverv o.a.
Styremedlem Studentersamfundet i Trondheim 1979     
Styremedlem/studentrepresentant Interimstyret for Universitetet i Trondheim 1980 -  1981
Leder av Informasjonsforeningen (senere Kommunikasjonsforeningen) i Trøndelag 1994 – 1998
Medlem av det nasjonale Kriseutvalget for atomulykkers informasjonsberedskap 1995 - 1999
Vara til styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 1997 - 2000
Norsk representant i Nordiska universitetsadministratørssamarbetet (NUAS), Planeringsgruppen for Information 1999 - 2003
Leder for samme 2003  - 2007 
Styremedlem Midtnorsk Vitensenter 1999 - 2005
Nestleder i styret for nettstedet/foreningen Forskning.no 2002 - 2004
Styremedlem/nestleder i styret for Trondheimsolistene 2007-2020

Utdannning
Cand.mag NTNU, med historie, geografi og sosiologi (mellomfag)
Norsk Journalisthøgskole, spesialisering i forskningsjournalistikk
Videreutdannningskurs i fransk, NTNU
Videreutdanning i psykologi, NTNU