Bakgrunn og aktiviteter

 Stipendiat ved ISM.  

PhD-prosjektet mitt tar utgangspunkt i Barneallergistudien PACT (Prevention of Allergy among Children in Trondheim). Forskningen min er særlig rettet mot allergitester og immunologiske prosesser ved allergi.

Bakgrunn
Cand. Med fra NTNU 1999. Ansatt ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved St Olav Hospital siden 2001. Spesialist i Immunologi og transfusjonsmedisin fra 2008.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner