Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Rian, Anne Berit; Ertesvåg, Ivar Ståle. (2011) On exergy analysis of industrial plants and significance of ambient temperature. 2011. ISBN 978-82-471-2689-9.