Anne Berit Krogh

Førsteamanuensis Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
45405472
Edvard Griegs gate 8, Nevro øst * 121.03.028

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner