Bakgrunn og aktiviteter

Anna-Lena Østern har vært ansatt ved NTNU som professor i fagdidaktikk, kunstfag siden høsten 2007. Fra 2010 til 2015 var hun faglig leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning NAFOL. Hun er nå professor em. og forsker, veileder og underviser innenfor fagseksjonen Kunstfag, kroppsøving og idrett. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar. (2016) Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245017816.
  • Østern, Anna-Lena. (2014) Dramaturgi i didaktisk kontekst. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0456-7.
  • Østern, Anna-Lena. (2014) Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher?. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1786-1.
  • Østern, Anna-Lena; Smith, Kari; Ryghaug, Torill; Krüger, Thorolf; Postholm, May Britt. (2013) Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0193-1.
  • Østern, Anna-Lena; Stavik-Karlsen, Geir; Angelo, Elin. (2013) Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02167-6.