Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgrad innen bioteknologi med fokus på mikrobiell analyse av mikrobesamfunn i biogassreaktorer. Jobbet med analyse av mikrobielle samfunn i biogassreaktorer med ulike prosessbetingelser. Inngikk som en del av BIONA-prosjektet som var finansiert av NFR.

Sivilingeniør i Industriell Kjemi og Bioteknologi fra NTNU, avgangskull 2010. Tittel på masteroppgave "Biogass Trøndelag; Mikrobiell metodikk for design og drift av lokale biogassanlegg".

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nordgård, Anna Synnøve Røstad; Bakke, Ingrid; Bakke, Rune; Østgaard, Kjetill. (2017) Microbial community analysis in developing biogas reactor technology for Norwegian agriculture. 2017. ISBN 978-82-326-2681-6.