Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent ved Institutt for maskinteknikk og produksjon med ansvar for bachelor ingeniørfag - maskin (Trondheim).

  • Kontaktperson for TMAS- og MAST-emner (Trondheim)
  • Eksamenskoordinering og timeplanlegging
  • Administrasjon av bacheloroppgaver
  • Emner på nett (EpN)
  • Krav om begrunnelse og klage på karaktersetting
  • Kvalitetssikring av studier
  • Instituttets kontaktperson for CRISTin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner