Bakgrunn og aktiviteter

 

Forvaltning av Erasmus+programmet:

-Strategiske partnerskap

- Kunnskapsallianser

- Kapasitetsbygging

- Erasmus Mundus Joint Master Degrees

- Mobilitet - Europa: Avtaleinngåelse og veiledning av utreisende utvekslingsstudenter

- Koordinator for Erasmus+ global mobilitet