Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder ved Avdeling for studieadministrasjon:

  • Brukerstøtte og dokumentasjon tilknyttet Felles studentsystem (FS)
  • Vedlikehold av bakgrunnsdata til vitnemål
  • Vedlikehold og utvikling av avdelingens nettside
  • Ansvarlig ved NTNU for overføring av data fra FS til www.studyinnorway.no og www.utdanning.no
  • Koordinator av Vitnemålsforum ved NTNU