Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Del av bok/rapport

  • Osen, Ottar; Vagale, Anete; Wang, Hao; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Schøyen, Halvor. (2017) Data dimension reduction for visual analytics: A case study of oil-in-water detection. OCEANS 2017 MTS/IEEE Anchorage.