Bakgrunn og aktiviteter

Fagprofil

Institusjonelt arkiv (NTNU Open Gjøvik), tidsskriftadministrasjon (EBSCOnet) samt kontaktperson og superbruker for CRIStin (NVI rapportering).

Bakgrunn

Master’s degree level in Library and Information Science 2007/ University of Warsaw