Bakgrunn og aktiviteter

Fagprofil

  • NTNUs institusjonelle vitenarkiv NTNU Open
  • tidsskriftadministrasjon (EBSCOnet)
  • kontaktperson for CRIStin (NVI rapportering).

Bakgrunn

Master’s degree level in Library and Information Science 2007/ University of Warsaw