Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

Open Science, Open Data, Open Access, Research Data @NTNU.

Bakgrunn:

2016 - 2019: Postdoktor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, program for anvendt etikk.  Tilknyttet det tverrfaglige prosjektet Crossover 2.0: Well Constructed Knowledge Commons og  RESET - Research Group on the Ethos of Technology.

2015: Phd i tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Avhandling: Makt og mening i hundeholdets konfliktsoner.

2006: Master i tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Masteroppgave: Harde baller og myke menn. Maskulinitet i Pondus.

Faglige interesser:

Responsible Research and Innovation (RRI), Science and Technology Studies (STS), Open Science, dataforvaltning, kunnskapsproduksjon, kunnskapsforvaltning, posthumanisme, feministisk teori, nymaterialisme, Human-Animal Studies (HAS).

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay; Driessen, Clemens; Hansen, Arve; Wethal, Ulrikke Bryn. (2019) lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. Sustainable governance and management of food systems.
  • Gabrielsen, Ane Møller. (2016) Humanimal Studies. Macmillan Interdisciplinary Handbooks, Gender: Nature.
  • Gabrielsen, Ane Møller; Sørenssen, Ingvild Kvale. (2014) Reassembling the Social. Media Practice and Everyday Agency in Europe.

Rapport/avhandling

  • Bolsø, Agnes; Østby, Per; Gabrielsen, Ane Møller. (2015) Makt og mening i hundeholdets konfliktsoner. 2015.
  • Gabrielsen, Ane Møller. (2015) Makt og mening i hundeholdets konfliktsoner. 2015. Doktoravhandlinger ved NTNU (135).
  • Bolsø, Agnes; Gabrielsen, Ane Møller. (2006) Harde baller og myke menn. Maskulinitet i Pondus. 2006.