Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Master i Kybernetikk og Robotikk ved institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, Trondheim, 2014 - 2019.

Aktiviteter:

Stipendiat under prosjekt SFI Manufacturing.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Moltumyr, Andreas Hanssen; Ragazzon, Michael Remo Palmén; Gravdahl, Jan Tommy. (2020) Fractional-order Control: Nyquist Constrained Optimization. IFAC-PapersOnLine.

Del av bok/rapport

  • Moltumyr, Andreas Hanssen; Arbo, Mathias Hauan; Gravdahl, Jan Tommy. (2020) Towards Vision-based Closed-loop Additive Manufacturing: A Review. Proceeding of 3rd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS2020).

Rapport/avhandling