Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på numeriske metoder for bruk innen geovitenskap (reservoarsimulering, CO2 lagring, overflatevann, mm), men er generelt interessert i anvendt og beregningsorientert matematikk. Mye av tiden min brukes til å utvikle åpen kildekode.

Jobben min på NTNU går i hovedsak ut på å veilede master og doktorgradsstudenter. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker veiledning eller ønsker annen form for faglig samarbeid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017