Bakgrunn og aktiviteter

Forskning 

Forskningsmiljøet i mikroplast er fortsatt under utvikling. Det er mangel på robuste metoder når det gjelder både prøvetaking og analyse, inkludert identifikasjon av forskjellige typer plast. Jeg fokuserer på å utvikle nye metoder som er raske, relativt billig og effektive for å klassifisere mikroplastpartikler. Fokuset mitt er på å benytte hyperspektral avbildning til identifikasjon av mikroplast, en teknologi som har tidligere applikasjoner i resirkulering og fjernmåling.

Mine interesse innebærer: effektene av forvitring av plastpartikler på identifikasjonsevne av forskjellige metoder, variasjon av spektralsignaturer på grunn av pigmenter og andre kjemikalier i plast, bruk av AI og «machine learning» algoritmer til automatisk gjenkjenning av hyperspektral bilder, kombinasjon av mikroskopi og hyperspektral avbildning, Raman spektroskopi og FTIR.

 

B.Sc. Miljøbiologi, University of Guelph, Canada

M.Sc. Miljøkjemi, NTNU