Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førstekonsulent ved Institutt for musikk. Der er jeg eksamenskoordinator for utøvende musikk og musikkteknologi. Jeg jobber også i instituttets ekspedisjon i Olavskvartalet.

Arbeidsoppgaver

Som eksamenskoordinator har jeg ansvaret for planlegging og gjennomføring av eksamenene for utøvende musikk og musikkteknologi. Dette innebærer blant annet:
- Legge eksamensplanen
- Skaffe sensorer
- Ta imot eksamensbesvarelser
- Innsending av resultater til eksamenskontoret
- Oppfølging av vitnemål

I ekspedisjonen har jeg blant annet disse oppgavene:
- Service ovenfor studenter og ansatte
- Førstelinjetjeneste
- Romplanlegging/-reservasjon
- Post/e-post
- Utlån av nøkler og utstyr
- Annet forefallende arbeid
 

Arbeidserfaring

- Førstekonsulent ved Institutt for musikk, 2015 -
- Konsulent ved Institutt for musikk, 2013 – 2015
- Konsulent på dokumentsenteret ved Direktoratet for arbeidstilsynet, vinteren 2014

Har dessuten jobbet mye som frilans musiker; solo, kammermusikk, samt teater- og musikaloppsetninger, og vikariert en del i Trondheim Symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps og Trondheim sinfonietta.
 

Utdanning

- Emnestudent i arrangering og komponering, 2012 – 2013
- Master i utøvende musikk, marimba – NTNU Institutt for musikk, 2009 – 2012
- Bachelor i utøvende musikk, klassisk slagverk – NTNU Institutt for musikk, 2005 - 2009