Anders Kristiansen

Førstekonsulent Institutt for musikk
73597303
Olavskvartalet, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førstekonsulent ved Institutt for musikk. Der er jeg eksamenskoordinator for utøvende musikk og musikkteknologi. Jeg jobber også i instituttets ekspedisjon i Olavskvartalet.

Arbeidsoppgaver

Som eksamenskoordinator har jeg ansvaret for planlegging og gjennomføring av eksamenene for utøvende musikk og musikkteknologi. Dette innebærer blant annet:
- Legge eksamensplanen
- Skaffe sensorer
- Ta imot eksamensbesvarelser
- Innsending av resultater til eksamenskontoret
- Oppfølging av vitnemål

I ekspedisjonen har jeg blant annet disse oppgavene:
- Service ovenfor studenter og ansatte
- Førstelinjetjeneste
- Romplanlegging/-reservasjon
- Post/e-post
- Utlån av nøkler og utstyr
- Annet forefallende arbeid
 

Arbeidserfaring

- Førstekonsulent ved Institutt for musikk, 2015 -
- Konsulent ved Institutt for musikk, 2013 – 2015
- Konsulent på dokumentsenteret ved Direktoratet for arbeidstilsynet, vinteren 2014

Har dessuten jobbet mye som frilans musiker; solo, kammermusikk, samt teater- og musikaloppsetninger, og vikariert en del i Trondheim Symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps og Trondheim sinfonietta.
 

Utdanning

- Emnestudent i arrangering og komponering, 2012 – 2013
- Master i utøvende musikk, marimba – NTNU Institutt for musikk, 2009 – 2012
- Bachelor i utøvende musikk, klassisk slagverk – NTNU Institutt for musikk, 2005 - 2009