Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hutcheson, Anders; Mathisen, Karina; Sørli, Guro. (2018) Effect of Porosity and Copper Content on Copper Containing SAPO-34 for Removal of NOx. 2018.