Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Homb, Anders. (2010) Proceedings of the Baltic-Nordic Acoustics Meeting, Bergen. 2010. ISBN 978-82-536-1149-5.

Del av bok/rapport

  • Conta, Simone; Homb, Anders. (2018) Challenges and limitations using the Integral Transform Method to obtain the impact noise level of timber floors. Euronoise 2018. Crete. Conference proceeings.
  • Homb, Anders. (2018) Assessment of sound insulation of sealing solutions, window slits and openings. Euronoise 2018. Crete. Conference proceeings.
  • Homb, Anders. (2016) Hybrid cross-laminated timber floors. Comparison of measurements and calculations. 22nd International Congress on Acoustics ICA 2016 : Proceedings.
  • Homb, Anders; Guigou-Carter, Catherine; Hagberg, Klas; Schmid, Hansueli. (2016) Frequency spectra of typical European wooden joist constructions. World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016).