Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Homb, Anders. (2010) Proceedings of the Baltic-Nordic Acoustics Meeting, Bergen. 2010. ISBN 978-82-536-1149-5.

Del av bok/rapport

  • Homb, Anders. (2016) Hybrid cross-laminated timber floors. Comparison of measurements and calculations. 22nd International Congress on Acoustics ICA 2016 : Proceedings.
  • Homb, Anders; Guigou-Carter, Catherine; Hagberg, Klas; Schmid, Hansueli. (2016) Frequency spectra of typical European wooden joist constructions. World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016).
  • Homb, Anders. (2015) Improving sound insulation properties of former types of timber floor constructions. Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration.
  • Homb, Anders. (2014) Measurements of junction vibration level differences of timber framed constructions. Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering, Melbourne, Australia, November 16-19, 2014.
  • Homb, Anders. (2012) Flanking Transmission Measurements in a Cross Laminated Timber Element Building. Proceedings - 9th European Conference on Noise Control : Euronoise : Prague 2012 10-13 June 2012.
  • Homb, Anders. (2012) Measurements of floor deflections. COST action FP0702 Net-acoustics for timber based lightweight buildings and elements. E-book.
  • Homb, Anders. (2012) Research activities at SINTEF Building & Infrastructure. COST action FP0702 Net-acoustics for timber based lightweight buildings and elements. E-book.

Rapport/avhandling

  • Homb, Anders. (2015) Forbedring av lydisolasjonen i trebjelkelag – Bjerkeløkkja. 2015. ISBN 978-82-536-1428-1. SINTEF Notat (15).
  • Homb, Anders; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Vågen, Magnus; Korsnes, Silje Kathrin; Halstedt, Holger; Geving, Stig; Päätalo, Juha; Lylykangas, Kimmo. (2014) smartTES : Innovation in timber construction for the modernisation of the building envelope : Book 4 : Building physics. 2014.