Bakgrunn og aktiviteter

Hovedinteresser i forskning

Helsetjenesteforskning og samfunnsmedisin: om helsefremmende og forebyggende arbeid, trygdemedisin, helsetjenester for utsatte grupper, og statstikk og kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten. De siste årene vært mest opptatt av samhandling og helseinformatikk.

Utdanning

Cand med, 1978, Medisinsk doktorgrad, 1983 om hva sosiale og helsemessige forhold betyr for egenomsorg og legesøkning

Arbeidserfaring

Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, 50 % fra 2001, full tid fra 2004 - 2010, 50 % fra 2010

Medisinsk faglig rådgiver i Norsk Helsenett, 50 % fra 2010

Leder for oppbyggingen av Norsk senter for elektronisk pasientjournal ved NTNU fra 2003 - 2009.

Kommuneoverlege med administrativt og budsjettmessig ansvar for helsetjenesten, Surnadal, deltid fra 1998 til 2010.

Førsteamanuensis i anvendt samfunnsmedisin, NTNU, 50 % fra 1995 til 2001

Bedriftslege og grunnlegger av Indre Nordmøre Bedriftshelsetjeneste, 50 % 1985-92

Allmennlege (distriktslege, kommunelege II, fastlege) i Surnadal fra 1983 til 2003

Administrative oppgaver og tillitsverv

Medlem av fagutvalget i eHelsegruppen i Helse og omsorgsdepartementet fra 2010

Medlem av EU eHealth Interoperability Expert Group fra 2006 - 2007

Styremedlem i Nasjonal IKT fra 2004 til 2010.

Styremedlem i Helse Midt-Norge RHF fra 2003-05.

Styremedlem i Helse Nordmøre og Romsdal 2002-03.

Medlem av Legeforeningens Kvalitetsutvalg for primærmedisin (KUP) 2001-08

Medlem av Sosial- og helsedirektoratets Samarbeidsråd for IKT I helsesektoren fra 1999 - 2010

Medlem av WONCA’s internasjonale klassifikasjonskomité fra 1998 (forts).

Medlem av Felles EDB-utvalg for primærhelsetjenesten fra 1997 til 2002

Leder for NSAM’s klassifikasjonsutvalg fra 1998 (forts).

Norsk representant i Nordisk Medicinalstatistisk Komité i NOMESKO fra september 1993-97.

Nidarosprisen for fremme av allmennpraksis og allmennmedisinsk forskning 1994.

Representant for spesialistkomiteen i allmennmedisin i DNLF's utvalg for Akademisk styrking av samfunnsmedisin 1992-93.

Leder for allmennmedisinsk forskningsutvalg fra 1988 til 1991. Representant i forskningsutvalget for NSAM fra 1986.

Representant i Strategiutvalget i NFR for allmennmedisinsk forskning i 1990.

Styremedlem i Norsk selskap for allmennmedisin fra 1987-89.

Medlem av interimsstyret ved opprettelsen av medisinerstudiet i Trondheim fra 1973-76. Senere medlem av fakultetsrådet i 2 år.

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

NEXES

  • Partner (norsk leder) i et større EU prosjekt om utvikling av samhandling omkring eldre og kronisk syke sammen med Barcelona og Athen, fra 2009 til 2012

Sosial- og helsedirektoratet:

  • Utvikling og etablering av Norsk helsenett AS, 2004 og Norsk Helsenett SF, 2010
  • Utvikling av en ny komparativ strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Universteit Gent, Faculteit Genesskunde en Gezondheidswetenschappen (EU prosjekt med 4 europeiske og 4 latinamerikanske universiteter):

  • Utvikling av studieplan for allmennmedisin i grunnutdanningen og opplegg for spesialsiering i allmennmedisin i videre- og etterutdanning i latinamerikanske land. 

Université Libre de Bruxelles, Ecole de Santé Publique:

  • Euro-Med-Data. Rutineinnsamling av data fra allmennpraksis i Europa.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner