Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis II ved NTNU siden 2021

Kvartærgeolog med faglig interesse særlig knytta til istider (isutbredelse), strandforskyvning (hav- og landnivåendringer) og kronologi (dateringsmetodikk). 

Jobber også ved NGU med geologisk kartlegging og forskning. Har utstrakt forskningssamarbeid med arkeologiske fagmiljø i ulike forvaltningsprosjekter. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Romundset, Anders; Lakeman, Thomas. (2019) Shoreline displacement at Ørland since 6000 cal. yr BP. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
  • Romundset, Anders. (2003) Kapittel: Studentliv i Arktis. Universitetet på tundraen : UNIS 1993-2003.

Rapport/avhandling

  • Romundset, Anders. (2010) Relative sea level, deglaciation and tsunami history deduced from isolation basins. 2010. ISBN 978-82-8236-018-0.
  • Romundset, Anders. (2005) Strandforskyving og isavsmelting i midtre Hardanger. Universitetet i Bergen. 2005. ISBN 82-8088-514-5.