Bakgrunn og aktiviteter

Prosjekt: Alpakka - Sirkulær aluminiumsemballasje i Norge

Background: Master in Advanced Materials Science and Engineering. Double diploma at Luleå Technical University and University of Lorraine. Bachelor in Materials Engineering at Madrid Technical University.