Bakgrunn og aktiviteter

Mitt ansvar er å fortelle hva som foregår i SFI CASA til medarbeiderne og partnerne, til myndighetene og folk flest. Det inkluderer å bistå media, og å hjelpe forskerne med å formidle sine funn.

CASA er oppfølgeren til SFI SIMLab, som ble best i verden på design av beskyttende og kollisjonssikre konstruksjoner. Jeg skrev de populærvitenskapelige delene av SIMLabs årsrapporter i flere år, og hele sluttrapporten. 

Jeg gikk ut fra Norsk Journalistskole i 1974, og har arbeidet fra Vadsø i nord til Peshawar i sør. Jeg har dekket alt mellom himmel og jord unntatt sport og kjendiser, og har jobbet i radio, aviser og fagpresse.

Jeg er lykkelig gift, bor på Bakklandet, og synger i Svartlamon Hardkor.