Aina Lian Flem

Førstelektor Institutt for sosialt arbeid
73559205
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Flem, Aina Lian; Alseth, Ann Kristin. (2012) Sosialt arbeid med internasjonal og interkulturell fordypnin: Ny vår i eget fag og fagtilbud. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
 • Marthinsen, Edgar; Kojan, Bente Heggem; Skjefstad, Nina Schiøll; Flem, Aina Lian. (2012) Sju grunner til hvorfor vi trenger sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
 • Flem, Aina Lian. (2010) Møter i mangfold som mulighet til å utvikle sosialfaglig kompetanse?. Röster om internationalisering.
 • Flem, Aina Lian. (2010) Student support and knowledge production connected with international field work studies. Röster om internationalisering.
 • Flem, Aina Lian. (2006) Barnerettighetsarbeid : framtidshåp på barns premisser?. Utviklingsproblemer og fattigdomsbekjempelse i sør.
 • Flem, Aina Lian. (2002) Undervisning i sosialt arbeid fra Nord til Sør : profesjonell imperialisme eller felles faglig utvikling?. Fra tårn til kuppel : sosialt arbeid i utvikling.
 • Flem, Aina Lian. (2001) "Det er liksom mamma og pappa som kommer først, da - " : om barns skjulte ansvar for foreldre etter skilsmissen. Skilsmissens mange ansikter : om barns og foreldres erfaringer med skilsmisse.

Rapport/avhandling

 • Alseth, Ann Kristin; Dalby, Lise; Flem, Aina Lian; Lysestøl, Peder Martin. (2014) Alt var forskjellig i Norge : om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. 2014. ISBN 978-82-7570-366-6.
 • Alseth, Ann Kristin; Dalby, Lise; Flem, Aina Lian; Lysestøl, Peder Martin. (2014) "Alt var forskjellig i Norge" Om flyktnngers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. 2014. ISBN 978-82-7570-366-6.
 • Flem, Aina Lian; Dyrlid, Linda. (2008) Rapport fra reise til Ghana. 2008.
 • Flem, Aina Lian. (2005) Participation and dialogue as the fundamental core : summary of the course Healtn and Social Care in the Welfare State. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920426. HiST AHS/ASP-notat (1).
 • Flem, Aina Lian. (2005) Teaching Social Work from North to South : Professional Imperialism or Mutual Professional Development?. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920434. HiST AHS/ASP-notat (2).
 • Flem, Aina Lian. (2004) The Norwegian welfare state : construction, development, challenges and introduction in Norwegian health and social services. 2004.
 • Flem, Aina Lian. (2002) Barnerettighetsarbeid i Redd barna : med eksempler fra Nepal og Laos. 2002. ISBN 8251917948.