Bakgrunn og aktiviteter

Aili Biriita er stipendiat på Institutt for maskinteknikk og produksjon. Hun driver med forskning innenfor helselogistikk, og fokuserer spesielt på hvordan bruken av det relativt nyetablerte konseptet distriktsmedisinske senter kan effektivisere flyten av pasienter mellom kommunalt helsevesen og sykehus.

Hun har en mastergrad fra NTNU og ble ferdigutdannet i juni 2016. Hennes spesialisering er innenfor produksjonsledelse og logistikk. Masteroppgaven omhandlet hvordan leverandøren kan ta mer ansvar i påfyllings- og etterfyllingsprosessen i butikker, med et fokus på reduksjon av matsvinn og økt profitt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport