Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat ved INM fra 2016. Jobber primært med psoriasis artritt og komorbiditet.

Utdannet cand.med i 2009 ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Turnustjeneste ved St. Olavs Hospital og i Rissa kommune.

Ansatt ved revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital fom 2012. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner