Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

  • Sivilingeniør i Kemiteknikk ved Uppsala Tekniska Høgskola
  • Ingeniør Delaval
  • Prosessingeniør Boliden Smelteverk

Arbeidsoppgaver

  • Drift, opplæring og vedlikehold Batterier, AFM, Vannelektrolyse
  • Leiestedsansvarlig Elektrokjemi
  • Labkurs i korrosjon, brensleceller og praktisk elektrokjemi