Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Kjønn
  • Makt
  • Seksualitet
  • Organisasjon og næringsliv
  • Evolusjonsteori, kultur, natur
  • Queer teori

Undervisning:

Underviser på doktorgrad-,  master- og bachelornivå i  tverrfaglige kulturstudier, kjønnsstudier

Publikasjoner:

Publikasjoner i Cristin

Kronikker og leserinnlegg

Prosjekt:

MirrorMirror

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner