Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med karakterisering av korngrenser i aluminiumslegeringer ved bruk av Transmisjons Elektron Mikroskopi (TEM). Dette er en del av prosjektet "Fundamentals of Intergranular Corrosion in Aluminium Alloys (FICAL)", hvor ambisjonen er å forstå intergranullær korrosjon.

Min tidligere bakgrunn er blandt annet innen: faststoff elektrokjemi, defekt kjemi, mikroskopiske- og spektroskopiske teknikker, røntgendiffraksjon, syntese og DFT beregninger. 

 

Hovedveileder er: Randi Holmestad 

og co-veileder: John Walmsley

 

Undervisning

Høst 2016/2017/2018 - TFY41xx - Labveileder

Vår 2017/2018/2019 - TFY4220 - Labveileder

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Lervik, Adrian; Holmestad, Randi; Walmsley, John C.. (2020) Microstructural Characterisation of Features Related to Grain Boundary Corrosion Phenomena in Aluminium Alloys. 2020. ISBN 978-82-326-4868-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (2020:260).
  • Lervik, Adrian; Haugsrud, Reidar; Diplas, Spyridon; Gunnæs, Anette Eleonora. (2016) Structural- and Compositional Investigations of Grain Boundaries in Y-Doped BaZrO3. Universitetet i Oslo. 2016.