Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med karakterisering av korngrenser i aluminiumslegeringer ved bruk av Transmisjons Elektron Microskopi (TEM). Dette er en del av prosjektet "Fundamentals of Intergranular Corrosion in Aluminium Alloys (FICAL)", hvor ambisjonen er å forstå intergranullær korrosjon. Min tidligere bakgrunn er blandt annet innen: Fast stoff elektrokjemi, defect kjemi, mikroskopiske- og spektroskopiske teknikker, røntgne diffraksjon, syntese og DFT beregninger. 

 

Hovedveileder er: Randi Holmestad 

og co-veileder: John Walmsley

 

Undervisning

Høst 2016/2017 - TFY41xx - Labveileder

Vår 2017/2018 - TFY4220 - Labveileder

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling