Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: stokastisk optimalisering av subsea utstyr for forlengelse av restlevetid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner