Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Imran, Ali Shariq; Haflan, Vetle; Sabzi Shahrebabaki, Abdolreza; Olfati, Negar; Svendsen, Torbjørn Karl. (2019) Evaluating Acoustic Feature Maps in 2D-CNN for Speaker Identification. ICMLC '19 Proceedings of the 2019 11th International Conference on Machine Learning and Computing.
  • Imran, Ali Shariq; Sabzi Shahrebabaki, Abdolreza; Olfati, Negar; Svendsen, Torbjørn Karl. (2019) A Study on the Performance Evaluation of Machine Learning Models for Phoneme Classification. ICMLC '19 Proceedings of the 2019 11th International Conference on Machine Learning and Computing.
  • Sabzi Shahrebabaki, Abdolreza; Imran, Ali Shariq; Olfati, Negar; Svendsen, Torbjørn Karl. (2018) Acoustic Feature Comparison for Different Speaking Rates. Human-Computer Interaction. Interaction Technologies.