Studieplaner for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU for 2013-2014

Studiehåndboken for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU 2013-2014 er også tilgjengelig som PDF-dokumenter.

Hele studiehåndboken (pdf): Studiehåndbok 2013-2014

Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene. Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden hos Adobe.

Også eldre utgaver av studiehåndboka er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Studieåndbokens felles kapitler:

Studieplaner

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

  • Studieprogram Fysikk og matematikk - 5-årig - (se også pdf)
  • Studieprogram Industriell kjemi og bioteknologi - 5-årig - 2-årig - (se også pdf)
  • Studieprogram Materialteknologi - 5-årig - 2-årig - (se også pdf)
  • Studieprogram Nanoteknologi - 5-årig - (se også pdf)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

  • Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse - 5-årig - (se også pdf)
  • Studieprogram Entreprenørskap/NTNUs Entreprenørskole - 2-årig - (se også pdf)
  • Studieprogram Helse, miljø og sikkerhet - 2-årig - (se også pdf)

 

2-årige engelskspråklige masterprogram innenfor teknologi (pdf)