Studieplaner for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU for 2016-2017

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Studieplaner

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Internasjonale masterprogram i teknologi (Master of Science)

Thu, 09 Jun 2016 12:43:07 +0200