Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag

 

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen når det kommer til å være nyskapende og en pådriver for at denne næringen er mest mulig miljømessig bærekraftig, vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 60 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, en trend som vil holde seg i mange år fremover. 
Ca 1/3 av petroleumsressursene på norsk sokkel er enda ikke påvist, og bare ca halvparten av de påviste ressursene er produsert.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroluemsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

  • Boreteknologi
  • Petroleumsgeofysikk
  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnivå: 
Masterprogram/
Sivilingeniør (5-årig)
Programkode: MTPETR
Studiekode (samordna opptak): 194757
Sted: Trondheim, Gløshaugen/Valgrinda

Opptaksgrense 2016: 
Ordinær: 53,4
Primær: 50,7

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/17

Vertsfakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for geovitenskap og petroleum

Linjeforening:
Bergstudentenes forening