Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag

Undervisning

Velkommen til studiestart 2017

Kom-i-gang-dagen 14. august

Kom-i-gang-dag

 • Kl. 10.00-15.00
 • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter ved petroleumsfag, tekniske geofag og geologi.

Immatrikulering 16. august

Immatrikulering

 

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Nyttig å vite

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen når det kommer til å være nyskapende og en pådriver for at denne næringen er mest mulig miljømessig bærekraftig, vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2016 var poenggrensen 54,0 for ordinær kvote og 50,7 i førstegangsvitnemålkvoten. 29 studenter ble tatt opp i programmet og jenteandelen er 17,9%.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, en trend som vil holde seg i mange år fremover. 
Ca 1/3 av petroleumsressursene på norsk sokkel er enda ikke påvist, og bare ca halvparten av de påviste ressursene er produsert.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: 
Master i teknologi / sivilingeniør
Programkode: MTPETR
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194757
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen/Valgrinda
Søknadsfrist: 15. april

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for geovitenskap og petroleum

Informasjonen gjelder for inneværende studieår