Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

Utrustning av LNG Skipsmodell

 

Om marin teknikk

En mastergrad i marin teknikk gir deg muligheten til å jobbe med varierte og spennende oppgaver innen  skipskonstruksjon, fiskeriteknologi og havbruk, fornybar energi fra bølger, vind og strøm, samt olje- & gassproduksjon.

Studiet i marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som liker utfordringer i hverdagen.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 130 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk begynner ofte sin karriere innen skips- og offshorenæringen. Denne næringen er meget variert. For studentene betyr det store muligheter for å kunne arbeide med akkurat det man er interessert i. Man kan arbeide for engineering- og konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, oljeselskap, rederier og lignende.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom åtte ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

 • Marin konstruksjonsteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Sikkerhet og driftsledelse
 • Marint maskineri
 • Marin prosjektering
 • Marine ressurser og havbruk
 • Marin undervannsteknikk

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå:
Masterprogram /
Sivilingeniør (5-årig)

Opptaksgrense 2015:
Ordinær: 55,9
Primær: 54,7

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Sted: Trondheim, Tyholt

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Vertsfakultet:
Ingeniørvitenskap og teknologi

Mannhullet: linjeforeningen for marin teknikk-studentene