Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

Utrustning av LNG Skipsmodell

 

Om marin teknikk

Regjeringen skriver i den ferske Havstrategien: "Vi vet ikke alt om fremtiden. Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv."

En mastergrad i marin teknikk gir deg grunnleggende og etterspurt kompetanse som kan anvendes til utallige spennende anvendelser, knyttet til havnæringene og andre næringer.

Studiet passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å anvende realfag på praktiske problemstillinger.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 130 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom åtte ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnivå: Masterprogram/sivilingeniør (5-årig)

Sted: Trondheim, Tyholt

Programkode: MTMART

Studiekode (samordna opptak): 194765

Opptaksgrense 2016:
Ordinær: 54,3
Primær: 52,8

Opptak: Samordna opptak

Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for marin teknikk

Vertsfakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Linjeforening: Mannhullet