SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


Om Energi og miljø

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at du får gode kunnskaper innenfor begge felter. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Dette programmet passer for deg som er interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger med mer. 

Vi legger vekt på å utvikle kreativitet med tanke på;

  • å finne nye energieffektive og miljøvennlige produkter
  • å oppnå forståelse for sammenhengen mellom samfunnsutvikling og energibruk og økonomi
  • å utvikle gode ferdigheter i planlegging og utforming av morgendagens energisystem.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var  55,20 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 55,40 poeng i ordinær kvote.

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Du vil kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer. Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling med mer.

Studiets oppbygging

Energi og miljø er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende energiemner og får et godt matematisk grunnlag. Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er: Energi- og prosessteknikkEnergiplanlegging og miljøanalyse og Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Din valgte spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

Studieveiledning

Studieveilederenes oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsemål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTENERG
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194769
Undervisningsform: Heltid

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

EMIL: Linjeforeningen for Energi og miljø-studentene

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Hva skjer

Åpen dag, messer og skolebesøk

Her kan du møte NTNU-studenter og høre om livet som student .