SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


Velkommen til studiestart 2016

8.-12 august - Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Les mer om innhold og påmelding.

Mandag 15. august - Kom-i-gang-dag

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

 

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 16. august - Immatrikulering og fadderukeoppstart

Kl. 09.15: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om den felles immatrikuleringen.

Kl. 11.50: Energi og miljø  immatrikulering – KJL1, Kjelhuset

Immatrikulering for energi og miljø med obligatorisk oppmøte KJL1 i Kjelhuset
Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IME-fakultetet (studinfo@ime.ntnu.no).

Inndeling i faddergruppe – KJL1, Kjelhuset

Skjer i KJL1 i Kjelhusett rett etter energi og miljøs immatrikulering.

Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen EMIL for å bli med på fadderordningen.

Kl. 14.00: Lunsj

Onsdag 17. august - Orienteringsmøter

Kl. 12.15: Orienteringsmøte – KJL1, Kjelhuset

Orienteringsmøtet blir gitt av fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) for studenter på energi og miljø.

18-26. august - Teknostart

Hva er Teknostart?

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2016

Se informasjon om Teknostart for Energi og miljø

Fritak fra emner ved Energi og miljø

Har du tatt fag ved universitet eller høgskole i Norge eller utlandet, og ønsker å få vurdert om disse kan gi grunnlag for fritak fra fag i Energi og miljøstudiet?

Da ber vi deg sende elektronisk en kopi av karakterutskrift til halsten.aastebol@ntnu.no innen 5. august, slik at vi kan behandle så mange som mulig av disse søknadene før semesterstart. Du trenger ikke spesifisere hvilke fag du søker fritak for. Vi vurderer hva som er aktuelt. Hvis du legger ved fagbeskrivelse for fagene du har tatt, gjerne lenke, vil dette hjelpe oss i arbeidet.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen for energi og miljø:

EMIL er linjeforeningen for Energi og mijø.

Viktige datoer og Studiekalender 2016/2017:

Studiekalender 2016/2017

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen EMIL for å bli med på fadderordningen.

SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Om Energi og miljø

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at du får gode kunnskaper innenfor begge felter. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Vi legger vekt på å utvikle kreativitet med tanke på

  • å finne nye energieffektive og miljøvennlige produkter
  • å oppnå forståelse for sammenhengen mellom samfunnsutvikling og    energibruk og økonomi
  • å utvikle gode ferdigheter i planlegging og utforming av morgendagens energisystem.

Studiets oppbygging

 I sivilingeniørutdanningen ved NTNU har de aller fleste fag et omfang på 7,5 studiepoeng. I hvert semester skal man ta 30 studiepoeng, med andre ord fire fag. Unntaket er de to siste semestrene av studiet. Der tar studentene et prosjektfag på 15 studiepoeng, to fag på 7,5 studiepoeng og i siste semester; masteroppgaven på 30 studiepoeng. Denne fyller altså hele det siste semesteret

Studieretninger

Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er:

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Hva kreves av deg?

Du bør være interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger osv. Det er derfor bra å ha et engasjement i forhold til energispørsmål generelt.

 

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:

Halsten Aastebøl

Telefon: +47 73594267
e-post: halsten.aastebol@ntnu.no

Kristoffer Halseth
Telefon: +47 73594201
e-post: kristoffer.halseth@ime.ntnu.no

 


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav:
 Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2 
Opptak: Samordna opptak
Sted: Trondheim
Søknadsfrist 15. april
Ansvarlig fagmiljø
Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk
Informasjonens gyldighet: studieåret 2016-2017

EMIL: linjeforeningen for Energi og miljø-studentene