SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Om Energi og miljø

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at du får gode kunnskaper innenfor begge felter. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Vi legger vekt på å utvikle kreativitet med tanke på

  • å finne nye energieffektive og miljøvennlige produkter
  • å oppnå forståelse for sammenhengen mellom samfunnsutvikling og    energibruk og økonomi
  • å utvikle gode ferdigheter i planlegging og utforming av morgendagens energisystem.

Studiets oppbygging

 I sivilingeniørutdanningen ved NTNU har de aller fleste fag et omfang på 7,5 studiepoeng. I hvert semester skal man ta 30 studiepoeng, med andre ord fire fag. Unntaket er de to siste semestrene av studiet. Der tar studentene et prosjektfag på 15 studiepoeng, to fag på 7,5 studiepoeng og i siste semester; masteroppgaven på 30 studiepoeng. Denne fyller altså hele det siste semesteret

Studieretninger

Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er:

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Hva kreves av deg?

Du bør være interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger osv. Det er derfor bra å ha et engasjement i forhold til energispørsmål generelt.

 

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:

Halsten Aastebøl

Telefon: +47 73594267
e-post: halsten.aastebol@ntnu.no

Kristoffer Halseth
Telefon: +47 73594201
e-post: kristoffer.halseth@ime.ntnu.no

 


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav:
 Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2 
Opptak: Samordna opptak
Sted: Trondheim
Søknadsfrist 15. april
Ansvarlig fagmiljø
Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk
Informasjonens gyldighet: studieåret 2016-2017

EMIL: linjeforeningen for Energi og miljø-studentene