Sivilingeniør/Master, 5-årig

Energi og Miljø


Velkommen til studiestart 2015

Mandag 10. august - Kom-i-gang-dag

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10 - 15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 11. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i KJL1 i Kjelhuset

Se informasjon om studiestart 2015

Onsdag 12. august - Orienteringsmøte

Kl. 12.15: Orienteringsmøte

Onsdag 12. august arrangeres det orienteringsmøter for hvert studieprogram. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Se oversikt for orienteringsmøtene for å finne hvor ditt studieprogram skal møte.

13. - 21. august - Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2015

Se informasjon om Teknostart for ditt studieprogram 

Nyttig å vite

Om Energi og miljø

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at du får gode kunnskaper innenfor begge felter. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Vi legger vekt på å utvikle kreativitet med tanke på

  • å finne nye energieffektive og miljøvennlige produkter
  • å oppnå forståelse for sammenhengen mellom samfunnsutvikling og    energibruk og økonomi
  • å utvikle gode ferdigheter i planlegging og utforming av morgendagens energisystem.

Studiets oppbygging

 I sivilingeniørutdanningen ved NTNU har de aller fleste fag et omfang på 7,5 studiepoeng. I hvert semester skal man ta 30 studiepoeng, med andre ord fire fag. Unntaket er de to siste semestrene av studiet. Der tar studentene et prosjektfag på 15 studiepoeng, to fag på 7,5 studiepoeng og i siste semester; masteroppgaven på 30 studiepoeng. Denne fyller altså hele det siste semesteret

Studieretninger

Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er:

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Hva kreves av deg?

Du bør være interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger osv. Det er derfor bra å ha et engasjement i forhold til energispørsmål generelt.

 

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:

Siv.ing. Halsten Aastebøl, senioringeniør om faglige spørsmål om studiet
Telefon: +47 73594267
e-post: halsten.aastebol@ntnu.no

Randi Elvedal, konsulent, for informasjon om opptak til studiet og studiestart
Telefon: +47 73591466
e-post: randi.elvedal@ime.ntnu.no

 


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav:
 Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2 
Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist 15. april
Ansvarlig fagmiljø
Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk
Informasjonens gyldighet: studieåret 2014-2015

EMIL: linjeforeningen for Energi og miljø-studentene

Årets teknologistudent 2015

Energi og miljøstudenten Kim Allgot ved NTNU vant kategorien Årets teknologistudent som ble delt ut av FMC Technologies. Med sterke faglig resultater på en meget krevende linje på NTNU samt mange og tunge verv innen akademia, studentmiljøet og i interesseorganisasjonen Tekna imponerte han juryen.

Les pressemeldingen her