TPK4195 - Verkstedteknisk måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Verkstedteknisk måleutstyr, koordinatmålemaskiner, laserinterferometri, måling av overflater, måleusikkerhet, geometriske toleranser, toleranseberegninger, statistisk prosesskontroll, kvalitetsteknikk, testing av verktøymaskiner, prosessovervåking.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg kunnskap om måleutstyr og målemetoder som benyttes for verkstedteknisk måling. Man skal kjenne vanlige prinsipper for målsetting og toleransesetting på maskintegning, og forstå hvilke målemetoder som kreves.

Ferdigheter: Studentene skal kunne benytte vanlig måleutstyr og gjennomføre målinger ved hjelp av koordinatmålemaskin. Man skal kunne estimere måleusikkerhet ved bruk av grunnleggende statiske metoder og ved Monte Carlo-simuleringer. Studentene skal kunne beregne toleransekjeder.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå hvilke krav som stilles til utstyr og måleteknisk kompetanse i en moderne bedrift. Studentene skal forstå sammenhengen mellom produktspesifikasjon, bearbeidingmetode og måleteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og labøvinger. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper om maskintegning og produksjonsteknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 05.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.