PED3616 - Mediedanning og mediepedagogikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir dypere innsikt i teoretiske og metodiske problemstillinger i mediepedagogikk og i de nye medieutfordringene i den globaliserte verden. Emnet fokuserer på kunnskapsutvikling, etikk, dannelse og demokrati i spenningsfeltet mellom medier og pedagogikk og mellom uformell og formell læring. Dette innebærer å analysere og drøfte aktuelle fenomener og tema innen mediekultur, barne- og ungdomskultur og skolekultur. Det vies også oppmerksomhet til mediekompetanse og media literacy og mestrings- og medvirkningsperspektiver i det medialiserte samfunnet.

Mediedanning og mediepedagogikk bygger videre på PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse, men kan også kombineres med andre pedagogiske og medievitenskapelige emner.

Læringsutbytte

Gjennom pensumlitteratur, forelesninger og seminar, aktiv deltakelse og selvstendig arbeid skal studentene tilegne seg inngående kunnskap, teoretisk innsikt og analytisk kompetanse som angår:

- mediepedagogiske forskningstradisjoner og metoder
- mediedidaktiske problemstillinger
- perspektiver på mediedanning og media literacy
- mediepedagogiske utfordringer i den globaliserte verden
- perspektiver på demokratisk borgerskap, mestring og medvirkning i det medialiserte samfunnet
- etiske aspekter i den nye mediekulturen

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning og 1 time seminar pr. uke. Forelesning og seminar kan bolklegges. Det vil være enkelte forelesninger på engelsk. Veiledning på emneoppgaven vil gis på seminar.

Emneoppgave på 5-7 sider, Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1,5. Retningslinjer til oppgaven oppgis ved semesterstart. Emneoppgaven må være godkjent før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Emneoppgave

Mer om vurdering

Frist for innlevering av emneoppgaven: 1. november i høstsemesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, eller annen relevant bachelorutdanning, som for eksempel medievitenskap eller sosiologi.

Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Til emnet er knyttet et pensum på 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3582 7.5 01.09.2017
PED3612 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.