Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Hørelære, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper. De første to ukene av studietiden er fullstappet av spennende program for de nye studentene, og 3. semesterstudentene gleder seg til å ta dere imot! Fadderne kan røpe at det kan være lurt å ha med seg klær for all slags vær i flyttelasset, da mange av aktivitetene vil foregå ute. Og sixpence og flowepower får man heller aldri nok av på musikkvitenskap!

Torsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Fredag 18. august – Orienteringsmøte musikkvitenskap

Kl. 09.15 – 10.00: Orienteringsmøte for alle studenter ved musikkvitenskap

Det blir orienteringsmøte for alle studenter (årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet) ved musikkvitenskap i auditorium D3 på Dragvoll. I orienteringsmøtet presenterer faglærerne sine emner og semesteret blir gjennomgått for alle kull.

Kl. 10.15 – 11.00: Informasjonsmøte for nye studenter ved musikkvitenskap

Det blir informasjonsmøte for alle nye studenter på årsstudiet, bachelor- og masterprogrammet ved musikkvitenskap i auditorium D3 på Dragvoll. I informasjonsmøtet går vi igjennom enkelte ting det er viktig å vite som ny student, blant annet utdanningsplan, begrepsbruk, forventninger og viktige nettsider.

Nyttig å vite

Om bachelorstudiet i musikkvitenskap

Hva gjemmer seg bak spillelistene dine?  Hvordan var «spillelistene» i tidligere tider og hvordan er de i kulturer utenfor din egen?  Om du vil utvikle dine kunnskaper om hva musikk er, var og kan være, er bachelorstudiet i musikkvitenskap noe for deg.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor musikkvitenskap er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak. Merk at det i tillegg er en egen opptaksprøve for opptak til musikkvitenskap.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram musikkvitenskap kvalifiserer for ulike oppgaver i det brede musikk- og kulturliv. Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke. Les også tidligere studenters erfaringer med studiene.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). Fordypningen består av obligatoriske emner i musikkvitenskap på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner og fag 2.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll, bygg 2, nivå 4.


Thu, 06 Jul 2017 16:10:12 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i musikkvitenskap
Studieprogramkode: BMUSV
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 437
Undervisningsform: Heltid

Institutt for musikk
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorprogram musikkvitenskap er gyldig for studieåret 2017/2018.