Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda!

  • Biologistudenter jobbe på en vekstlab på NTNU
  • Bilde av gråmåke

Studiestart 2016

Velkommen som ny student ved bachelorprogram i biologi.
På nettsiden Studiestart finner du informasjon som er viktig for din oppstart ved NTNU. Som realfagsstudent starter du studiet med et obligatorisk oppstartsprogram som heter Realstart.


Om biologistudiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2016

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 75 plasser, og opptaksgrensen var  47,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 49.9 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.


Studiets oppbygning

Bachelorgrad i biologi ved NTNU er 3-årig (180 studiepoeng), og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner, blant annet kjemi, matematikk og ex.phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nt.ntnu.no, eller telefon:
(+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)

 

Tue, 28 Jun 2016 10:54:25 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor 3-årig
Studieprogramkode: BBI
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194327
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Institutt for biologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.