Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda!

  • Biologistudenter jobbe på en vekstlab på NTNU
  • Bilde av gråmåke

Om biologistudiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2016

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 75 plasser, og opptaksgrensen var  47,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 49.9 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.


Studiets oppbygning

Bachelorgrad i biologi ved NTNU er 3-årig (180 studiepoeng), og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner, blant annet kjemi, matematikk og ex.phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nt.ntnu.no, eller telefon:
(+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)

 

Tue, 03 May 2016 13:46:15 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor 3-årig
Studieprogramkode: BBI
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194327
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Institutt for biologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.