HUNT databank

HUNT databank inneholder helseopplysninger og biologisk materiale fra b?de HUNT 1, HUNT 2 og HUNT 3 i tillegg til data fra flere oppf?lgingsstudier i Nord-Tr?ndelag siden 1980-tallet. Data er samlet inn ved hjelp av sp?rreskjema, intervjustudier, kliniske unders?kelser og analyser av blod- og urinpr?ver. I tillegg omfatter HUNT databank ogs? lagrede blod- og urinpr?ver som kan hentes fram, tines opp og analyseres b?de p? genetiske og andre biologiske mark?rer.

G? direkte til HUNT-databank - variabeloversikt

Sammenlignet med andre norske og utenlandske befolkningsunders?kelser, har HUNT databank flere s?rpreg:

  • HUNT databank omfatter et stort antall personer. Ved HUNT 1 deltok 75 000 personer, ved HUNT 2 ca 74 000 personer og ved HUNT 3 ca 58 000 personer. Mange av disse har deltatt en, to eller tre ganger, slik at etter HUNT 3 finnes det helseopplysninger fra anslagsvis 126.000 ulike personer i databanken.
  • Deltakerne har et stort aldersspenn, fra 13 ?r (ved HUNT 1 20 ?r) og uten noen ?vre aldersgrense. Det betyr det at det ogs? finnes data p? relativt store grupper av 80- og 90-?ringer.
  • Deltakerne er rekruttert fra Nord-Tr?ndelag fylke, dvs. et bestemt geografisk omr?de, populasjonen er relativt homogen med mindre enn 3% ikke-kaukasiere, og den er generelt stabil, med liten inn- og utflytting. Populasjonen er i mange sammenhenger representativ for Norge, men den omfatter ingen storby.
  • Databanken inneholder et stort antall helseopplysninger for hver deltaker, slik at det vitenskapelige potensialet spenner over et langt bredere felt enn de fleste andre tilsvarende databankene. For grupper av deltakere finnes over tusen enkeltopplysninger (variabler).
  • Alle opplysningene er i utgangspunktet knyttet til et 11-sifret f?dselsnummer. Det betyr at alle data fra samme person kan sammenstilles. Det gj?r det ogs? mulig ? sammenstille data fra HUNT med data fra ulike helseregistre, som f.eks. Folkeregistret, Medisinsk f?dselsregister, Reseptregistret, Kreftregistret, D?ds?rsaksregistret, og med ulike lokale diagnoseregistre. Ved bruk av Familieregistret (Det sentrale personregister) kan data fra barn sammenstilles med foreldre og besteforeldre som ogs? har deltatt i HUNT (gjelder for flere tusen personer).
  • For ? ivareta personvernet er det strenge regler for hvordan data kan sammenstilles og brukes, og det kreves konsesjoner/godkjenninger for hvert prosjekt. N?r forskerne f?r tilgang p? data er alle personentydige kjennetegn fjernet og erstattet med et tilfeldig l?penummer (avidentifisering), slik at forskerne ikke f?r kjennskap til identiteten til deltakerne.

F?lg disse lenkene for mer informasjon om tilgang til HUNT-materialet, kobling til andre registre, HUNT Databank, sp?rreskjemaene og fullstendige variabellister.

HUNT databank innholder informasjon om Nord-Trøndere

Kontakt

HUNT databank er en del av
HUNT forskningssenter

Forskningsveien 2
7600 Levanger
Tlf: 74 07 51 80
eller 74 01 92 40

IP adresse (video)
129.241.197.135

Send e-post

Ansatte ved HUNT

Kvalitet i alle ledd

HUNT forskningssenter har som mål å oppnå kvalitet i alle ledd. Helt fra HUNT 1 (1984-86) var dette et hovedmål, bl.a. når det gjaldt standardisering av kliniske målemetoder og standardiserte spørreskjemaer. Denne målsettingen ble videreført i HUNT 2 og HUNT 3.

På HUNT forskningssenter idag pågår det et kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring av data og rutiner. Et av målene er at data skal være kvalitetssikret og dokumentert slik at forskerne får bedre grunnlag for å vurdere datakvaliteten.