92065847
Olav Kyrres gate 9, MTFS * 3413

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hansen, Rune. (2004) New Techniques for Detection of Ultrasound Contrast Agents. 2004. ISBN 82-4716209-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2004:48).