Bakgrunn og aktiviteter

Olav Bolland er professor og instituttleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Energi, termisk kraftproduksjon og CO2-fangst.

Arbeidsområder

Termisk kraft/varme; gass- og dampturbiner, CO2 fangst, partikkelteknikk, tørking

Leder Inst. for energi- og prosessteknikk, 2009-

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner