Lars Busterud

Faggruppeleder samfunnsfag, universitetslektor historiedidaktikk Institutt for lærerutdanning
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter