Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver er administrativ støtte til store forsknings- og infrastruktursøknader. Jeg har også spesialisert kompetanse mot infrastruktur og kjernefasiliteter. I tillegg gir jeg lederstøtte i utvalgte saker ved fakultetet.

Søknadshjelpen for DMF og Helse Midt-Norge.

Kjernefasilliteter ved DMF og St. Olavs hospital.

Arbeidserfaring:

2015-d.d:Senior rådgiver/Søknadshjelpen og kjernefasiliteter, Det medisinske fakultet/NTNU.
2013-2015: Senior rådgiver/Koordinator for kjernefasiliteter, Det medisinske fakultet/NTNU.
2012-2013: Rådgiver/Koordinator for kjernefasiliteter, Det medisinske fakultet/NTNU.
2007-2012: Rådgiver/Koordinator for FUGE Midt-Norge, EU-rådgiver, Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NTNU.
2002-2007: Post doc., Institutt for Biologi/NTNU.
2005: Post doc., Massachussetts Institute of Technology (MIT), USA.

Utdannelse:

1998: Cand. Scient. Bioteknologi, NTNU.
2002: Dr. Scient. Bioteknologi, NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Skotland, Christer Heen; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen Forskning og framtid. 2010.
  • Justsen, Solveig Therese Selen; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Oestvang, Janne. (2008) Migrasjon og cytokinsekresjon i THP-1 celler stimulert med lysofosfatidylcholin. 2008.
  • Lundberg, Tormod; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Oestvang, Janne. (2008) Verification of lysophosphatidylcholine regulated genes in differntiated THP-1 cells by the use of QPCR. 2008.
  • Østvang, Janne. (2002) The Role and Regulation of Phospholipase A2 in Monocytes During Atherosclerosis Development. 2002. ISBN 82-471-5094-8.