Berit Johanne Kjeldstad

Prorektor for utdanning Prorektor utdanning
73598016
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 112

Bakgrunn og aktiviteter

Prorektor for utdanning ved NTNU siden 2009. Professor i fysikk og tidligere instituttleder ved Institutt for fysikk.

Prorektor for utdanning

Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og utgjør NTNUs ledelse sammen med rektor, andre prorektorer, direktører, dekaner og museumsdirektør.

Prorektor for utdanning har et overordnet ansvar for NTNUs studier og kvalitetssikring av utdanning.

Prorektor for utdanning er leder for utdanningsstaben, Studieavdelingen og Universitetsbiblioteket. Rådgivende utvalg og matriser innenfor utdanningsområdet ledes også av prorektor for utdanning.

Prorektors viktigste oppgaver er å:

  •     Bidra til å utvikle og implementere NTNUs strategi – NTNU 2020
  •     Utvikle virksomheten innenfor sine ansvarsområder
  •     Sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet
  •     Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester innenfor sine ansvarsområder
  •     Representere og posisjonere institusjon og fremme internt og eksternt samarbeid
  •     Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø

I tillegg er Berit Kjeldstad

Bakgrunn

Født i Trondheim i 1956. Uteksaminert som cand.real fra UNIT - AVH i 1981 og avla doktorgrad samme sted i 1987 i fotobiofysikk og mikroorganismer. Hun arbeidet videre som post.doc ved AVH med problemstillinger knyttet til biologiske effekter av ultrafiolett lys.

Kjeldstad ble ansatt som førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, med opprykk til professor i 2001. Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima. Har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet. Hun har parallelt undervist ulike emner i fysikk fra grunnkurs til mastergradskurs. I 1999 – 2000 hadde hun ett friår ved UMIST, Manchester, UK. (1999-2000).

I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk.

Hun tiltrådte som prorektor for utdanning ved NTNU 01.08.2009 og er nå inne i sin andre periode.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner