EVU-Kurs

Pumpe- og ledningsteknologi

Det kan fort bli kostbart når avløpsnettet ikke greier å ta unna regnet.

Pumpestasjon i Charlottenburg, Tyskland. Foto: Paul-Uwe Thamsen

Start: 11.03.2024
Slutt: 06.06.2024
Søknadsfrist: 15.01.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 15800 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BM6601


Vi inviterer til et kurs hvor du vil få kunnskap om strømningsteknisk utforming, bygging og materialvalg til pumpeanlegg. Du vil også lære om metoder for drift, vedlikehold og fornyelse av pumpeanlegg og hvilke nye muligheter digitalisering gir.

Kurset het tidligere VM6002  Overvanns- og ledningsteknologi
og VM6002 - Pumpe- og ledningsteknologi

Målgruppe

Kurset passer for ingeniører i offentlig og privat virksomhet som daglig arbeider med vann og avløpssystemer.

Innhold

Kurset dekker teamer rundt utforming og drift av energioptimaliserte pumpesystemer i vann- og avløp. Det er spesielt fokus på virkninger av uvær og ekstreme regnhendelser samt driftsproblemer forårsaket av gjentetting og sedimentering i pumpeanlegg.

Kurset er organisert i tre hoveddeler:

  1. Pumpe- og ledningsteknologi. Her inngår kunnskap om pumper, drift, valg, trykkstøt, spesielle krav og dimensjonering av ledningsnett. 
  2. Pumpestasjoner. Her inngår kunnskap om utforming, drift, detaljer og ny standard EN16932.
  3. Drift og digitalisering Her inngår kunnskap om framtidens pumpestasjoner, vedlikehold, optimalisering, og pumpestasjoner som informasjonssenter ved driftsovervåkning.

Opptakskrav

Bachelor/ingeniørhøgskole eller tilsvarende praksis.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre samlinger i Oslo våren 2024:

Første samling: 11. - 13. mars 
Andre samling: 22. - 24. april 
Tredje samling: 27. - 29. mai 

Det meste av undervisningen vil foregå på engelsk.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 06.06.2024

Hjemmeeksamen
Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 15800 Kr

I tillegg kommer Semesteravgift

Referanser

Svært relevant og tidsriktig kurs. Meget kompetente og dyktige forelesere holder gode og lærerike foredrag, samtidig som de gir rom for faglige diskusjoner og relevant utveksling av erfaringer fra arbeidslivet. Svært bra kurs, anbefales videre!

Et utmerket kurs med dyktige forelesere. Anbefales for alle som jobber innen VA-faget.

Et kurs med mye faglig innhold og gode forelesere innen sine felt.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Sveinung Sægrov, Professor NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 65
Mobil: 930 96 277
Epost: sveinung.sagrov@ntnu.no
Paul Uwe Thamsen, Professor II, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Epost: paul-uwe.thamsen@tu-berlin.de

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev